top of page
gesherhaziv032023.jpeg

ניתוח והטמעת תהליכים מתוקשבים 

התייעלו בדרך בה אתם עושים דברים.

 ניתוח תהליכים ופתרונות דיגיטציה

על התהליך:

לימוד מצב קיים:  במסגרת הבדיקה יתקיימו ראיונות עם ראשי הארגון ובעלי תפקידים אחרים.

המלצות: בסוף התהליך יוגשו המלצות ליישום במקומות בהם יש התכנות לייעול תהליכים על ידי תקשוב.

הטמעה: לאחר הסכמה על הפעולות הנחוצות כפי שעלה בבדיקה, יתחיל תהליך הטמעה.

יתרונות:

  1. בדיקה של תהליכים קיימים והצעת תהליכים מתוקשבים תוכל להביא בין השאר לאפשרויות ניטור, הסקת מסקנות ברורות יותר, האצת תהליכים, הנגשת מידע וביצוע מטלות בצורה שתקל על העובדים ולקוחות הקצה.

  2. עסק יעיל יחסוך בעלויות, ימנע טעויות, ישפר את השירות הפנימי והחיצוני ויאפשר לכם לשפר את הדרך בה אתם עושים את הדברים.

  3. זיהוי נקודות חלשות ופעילויות מיותרות בתהליך הקיים, והתמקדות בפעילויות עם פוטנציאל לשיפור. 

  4. יצירת תכנית פעולה ליצירת תהליכים מתוקשבים לתוצאה מרבית לשיפור תהליכים מתוקשבים בארגון.

bottom of page